Verdiløfte

 I Blogg

I Hjorteparken ønsker vi å legge til rette for

å skape gode og nære naturopplevelser i møte med gårdsliv, dyr og skog ved å være en besøksgård som kan tilby «det lille ekstra», deriblant pedagogisk kompetanse.

Vi ønsker også å

 • stimulere til barns utvikling (sosialt, kognitivt, emosjonelt og motorisk)
 • ha fokus på dyrevelferd og bidra til holdningsskaping rundt dette
 • øke bevisstheten rundt hvor maten vår kommer fra
 • legge stor vekt på brukervennlighet
 • garantere for sikkerhet og hygieniske forhold
 • holde oss faglig oppdatert
 • være et allsidig og fleksibelt tilbud
 • fremstå som et helhetlig konsept
 • tilby et sunt og miljøvennlig alternativ
 • skape et samlingspunkt og «liv» på bygda
 • være en bedrift med potensiale for videreutvikling
 • videreutvikle næringsgrunnlaget til familiegården
 • skape synergieffekt i forhold til andre lokale tilbud/produkter
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search