Hvorfor hjort?

 I Blogg

Det er flere grunner til at vi har valgt å starte med oppdrett av hjort:

 • Interesse for arten 
  Vi synes dette er flotte dyr, både med tanke på utseende og atferd. Hjorten er svært tilpasningsdyktig og vi kan oppnå god kontakt med dyra i oppdrett.
 • Dyrevelferdsmessige hensyn
  Hjort i oppdrett har god livskvalitet. Dyra går fritt i store hegn, og lever et tilnærmet likt liv som de ville ha gjort ellers. Stort sett viser hjort i oppdrett klare tegn til trivsel.
 • Fleksibel drift
  Driften lar seg kombinere med annen næring (i vårt tilfelle besøksvirksomhet).
 • Produksjon av trygg og sporbar mat
  Kjøttet som blir produsert og solgt hos oss blir kontrollert av Mattilsynet på godkjent slakteri.
 • Underskudd på kjøtt
  Mesteparten av hjortekjøttet på dagens marked er importert fra utlandet.
 • Nytenking
  Oppdrett av hjort er en relativt ny og sjelden næring. En etablering vil bidra til å opprettholde mangfoldet i norsk landbruk.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search