Ridebane

 I Blogg

Etableringen av ridebane på gården er nå i gang. Gjerdingen er nå mer eller mindre ferdig, og nå begynner arbeidet med underlaget.

Banen er 20 x 40 meter stor, og egner seg dermed meget godt til leieridning og annen aktivitet med hest. Vi anser det som en stor fordel å benytte et avgrenset område til dette formålet, hovedsakelig på grunn av sikkerhet.

Vi tror også at denne banen vil være nyttig for oss i andre sammenhenger også, som for eksempel i lek og forskjellige typer konkurranser.

Ridebanen ligger rett ved Smia, som med sine fasiliteter vil fungere som besøksgårdens hjerte.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search