Gårdsbrønnen

 I Blogg

Gårdsbrønnen vår ligger i skogkanten rett ved tunet vårt. Denne ble tidligere brukt som vannkilde til fjøset på gården, og min svigerfar lærte seg faktisk å svømme her.

I dag har den ikke noe formål utover å være et godt egnet rekreasjonsområde. Det bor også tre ender her av typen svensk and. Vi kaller derfor i dag området for «andedammen».

Endene bor her hele året med tilgang på hus og gapahuk med halm. På vinterstid «bader» de i et frostfritt drikkekar. De fôres med kraftfôr hver dag, men setter også stor pris på en brødbit eller to.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search