Vår visjon

 I Blogg

Vår visjon er å skape et samfunnsnyttig tilbud ved å gjøre gårdsdrift, dyreliv, skog og friluftsliv tilgjengelig for alle.

Vi vil lage møteplasser, bygge relasjoner, formidle kunnskap, bidra til sunne verdier og skape minner for livet.

Vi gleder oss til å kunne tilby dere en grønn lærings- og opplevelsesarena!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search